Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Υβριδικές βιοπροσθετικές βαλβίδες χωρίς ράμματα και ταχέως εκπτυσσόμενες. Δεδομένα στον ελληνικό χώρο Download Download PDF