Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Εκφύλιση βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας: Επανεγχείρηση ή ViV TAVI; Download Download PDF