Πλαστική ή αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδας

  • Μιχάλης Μπαικούσης

Περίληψη

ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ

Δημοσιευμένα
2022-11-01
How to Cite
ΜΠΑΙΚΟΎΣΗΣ, Μιχάλης. Πλαστική ή αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδας. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 63, n. 3, nov. 2022. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/534>. Date accessed: 09 dec. 2022.