Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Πλαστική ή αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδας Download Download PDF