Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Χειρουργική θεραπεία απέναντι στην διακαθετηριακή θεραπεία (Mitra Clip-TMVR) στη μιτροειδή βαλβίδα Download Download PDF