Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Αντιμετώπιση σύνθετων ανευρυσμάτων αορτής με τη μέθοδο Frozen Elephant Trunk Download Download PDF