Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Η ενδοαυλική απέναντι στην ανοικτή αντιμετώπιση θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων Download Download PDF