Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Νεότερες απόψεις στην χειρουργική αντιμετώπιση των οξέων τύπου Α διαχωρισμών της αορτής Download Download PDF