Επιλογή Προσπέλασης για Επέμβαση TAVI

  • Γρηγόριος Παττακός

Περίληψη

Ο ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Δημοσιευμένα
2022-11-07
How to Cite
ΠΑΤΤΑΚΌΣ, Γρηγόριος. Επιλογή Προσπέλασης για Επέμβαση TAVI. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 63, n. 3, nov. 2022. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/559>. Date accessed: 09 dec. 2022.

Most read articles by the same author(s)