Ευγλυκαιμική διαβητική κετοξέωση σχετιζόμενη με SGLT2 αναστολέα σε ασθενή με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου

  • ΛΑΜΠΡΝΗ ΤΣΙΓΚΡΙΚΗ

Περίληψη

Ευγλυκαιμική διαβητική κετοξέωση σχετιζόμενη με SGLT2 αναστολέα σε ασθενή με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου

Δημοσιευμένα
2023-05-16
How to Cite
ΤΣΙΓΚΡΙΚΗ, ΛΑΜΠΡΝΗ. Ευγλυκαιμική διαβητική κετοξέωση σχετιζόμενη με SGLT2 αναστολέα σε ασθενή με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 64, n. 1, p. 39-43, may 2023. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/613>. Date accessed: 25 july 2024.
Ενότητα
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ