Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Eρωτηματολόγιο Ομάδας Εργασίας Νέων Καρδιολόγων με τίτλο «Εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στην Καρδιολογία» Download Download PDF